Hart voor de samenleving, oog voor onze naaste

Je bent hier > Maatschappij > Water for Women Partnership geeft vrouwen kracht

 

Water for Women Partnership geeft vrouwen kracht
 

Toegang tot schoon drinkwater is nog steeds niet in alle landen vanzelfsprekend. Miljoenen vrouwen en meisjes in bijvoorbeeld Afrika en Azië, moeten dagelijks uren lopen om water te halen. De Verenigde Naties hebben met 193 landen zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen gesteld. Women for Water Partnership richt zich op twee van de doelen: gendergelijkheid en beschikking over schoon (drink)water. Deze doelen steunt Passage van harte.

Tekst: Sam Dekkers, beeld: womenforwater.org

 

Het Women for Water Partnership is een samenwerkingsverband van wereldwijde vrouwenorganisaties en -netwerken. Het WfWP richt zich op het vijfde en zesde Duurzame Ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties: gendergelijkheid en schoon (drink)water. Volgens de VN is er genoeg drinkwater in de wereld, maar door problemen zoals een slechte infrastructuur of economie, sterven er elk jaar nog miljoenen mensen aan ziekten veroorzaakt door vervuild drinkwater of slechte hygiëne. Vooral vrouwen en kinderen zijn de dupe. In Afrika en Azië zijn vrouwen en kinderen elke dag ruim vijf uur bezig met water halen waarvoor ze gemiddeld zes kilometer moeten lopen. Wereldwijd heeft een derde van alle scholen geen toegang tot veilig water of sanitaire voorzieningen, waardoor vooral meisjes afhaken. Daarnaast sterft elke 90 seconden een kind door vuil water.


Het Women for Water Partnership is één van de organisaties die Passage steunt en past binnen de vier thema’s waar Passage zich op richt: duurzame voedselproductie- en consumptie, werk en (geld)zorgen, waterbeheer en het versterken van vrouwenorganisaties. De internationale samenwerkingsprojecten met boerinnen- en (plattelands)vrouwenorganisaties voert Passage uit onder de naam Gelijke Kansen Wereldwijd. Kijk op de website voor meer informatie.


Successen
Sinds de oprichting van het WfWP in 2004 zijn er al flink wat successen behaald. In een interview met the Water Network vertelt directeur van het WfWP Annemiek Jenniskens: ‘Het WfWP heeft in veel landen aanzienlijk bijgedragen aan het verbeteren van de toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Ondanks de beperkte middelen hebben de vele projecten geleid tot duurzame oplossingen voor irrigatie en waterbeheer maar ook in het ‘empoweren’ van vrouwen.’ En daaraan heeft Passage bijgedragen. In 2017, 2018 en 2020 steunde Passage de Tegemeo-vrouwen in Tanzania met een driejarig programma dat bestond uit training en drie keer een gift van € 15.000,-. De vrouwen leerden hoe ze een eigen zaak konden opzetten en kregen lessen over financieel beheer. In het eerste jaar ontvingen twaalf vrouwen een lening van € 8.050 om een bedrijf te beginnen of te investeren. Zes vrouwen startten een winkel en één een bar. Anderen investeerden in gember- of wortelteelt, begonnen een graanhandel of kippenboerderij. Omdat Tegemeo-vrouwen hoog in een bergdorp wonen en ze geen goede wegen en transportmiddelen hebben, gebruikte een vrouw haar lening om een commerciële motorservice op te zetten.

 

Ongelijkheid
Het ‘empoweren’ van vrouwen is ontzettend belangrijk. Want natuurlijk moeten we zorgen voor schoon water in putten en op scholen, maar zouden vrouwen niet ook meer zeggenschap moeten hebben over waterbeleid? Jenniskens: ‘Uit onderzoek blijkt dat vrouwen opvallend afwezig zijn als het gaat om besluitvorming over internationaal waterbeleid. Over de hele wereld zijn er miljoenen watergerelateerde banen om ervoor te zorgen dat er elke dag water beschikbaar is, maar die banen zijn bijna altijd van mannen.’
Het zijn niet alleen de verschillen in opleidingsniveau tussen mannen en vrouwen die voor de ongelijkheid zorgen, ook lopen vrouwen aan tegen waarden en overtuigingen over hun positie en rol. Zo mogen ze vaak geen veldwerk doen, is er geen sanitair aanwezig of is de werkomgeving niet veilig. In datzelfde onderzoek vonden bijna alle geïnterviewde vrouwen dat hun vaardigheden sterk onderbenut waren. Jonge vrouwen zeggen dat het onmogelijk is om hogerop te komen en dat ze worden weggehouden van financiële transacties. Jenniskens: ‘De missie van het WfWP is om vrouwen te sterken in hun rollen als actieve leiders, experts en partners, zodat ze in staat zijn om toegang tot veilig water te realiseren, voor iedereen.’

 

De SDG’s van de Verenigde Naties
De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen opgesteld door VN om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door 193 landen die zijn aangesloten bij de VN. De doelen zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.
Het vijfde doel stelt dat in 2030 vrouwen en mannen gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Daarnaast moeten vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en economische besluitvorming. In doel zes is vastgesteld dat iedereen in 2030 toegang moet hebben tot schoon drinkwater en gebruik moet kunnen maken van schoon sanitair. Er wordt nog steeds veel afval weggegooid in water. Om de kwaliteit van water te verbeteren moet deze vervuiling stoppen en afvalwater moet vaker gezuiverd worden. Ook moeten alle landen in 2030 een goed werkend waterbeheersysteem hebben.


Water for Women Partnership
WfWP is een samenwerkingsverband van vrouwenorganisaties en netwerken, en verenigt vrouwelijk leiderschap. Alle lidorganisaties zijn geworteld in de samenleving en zijn actief op het gebied van water, sanitaire voorzieningen, duurzame ontwikkeling en vrouwenparticipatie.Met dank aan Hilary Selles
Bronnen: womenforwater.org, SDGNederland.nl, thewaternetwork.com

 

Dit interview staat in Passage Magazine nummer 1, 2021

 

"De missie van het WfWP is om vrouwen te sterken in hun rollen als actieve leiders, experts en partners, zodat ze in staat zijn om toegang tot veilig water te realiseren, voor iedereen."

Privacyverklaring