Hart voor de samenleving, oog voor onze naaste

Je bent hier > Magazine > Magazine

Passage Magazine

 

Passage Magazine, het tijdschrift van Passage

 

Passage Magazine is het ledenblad van Passage. Vier maal per jaar krijgen onze leden het mooie informatie- en opinieblad met artikelen en interviews over de interessegebieden van Passage:


• Hart voor de samenleving
• Oog voor de naaste dichtbij en ver weg
• Gevoel voor cultuur


Ik wil lid worden

 

Artikelen uit Passage Magazine

Mantelzorger Tineke de Jong: 'Mijn streven is dat hij nooit het huis uit gaat'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe het is om je partner langzaam maar zeker kwijt te raken aan een hersenaandoening, weet Tineke de Jong. “De gelijkwaardigheid is weg. Toch ben ik elke avond blij dat we nog samen in bed liggen.” Lees verder >

Sarah van der Maas over haar boek Nooit meer wachten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijfster Sarah van der Maas is geboren Zeeuwse en woonachtig in Middelburg. Zo jong als ze is (25), schrijft ze graag over het verleden. Haar recent uitgekomen debuut draagt de titel: ‘Nooit meer wachten’. Het verhaal speelt in de Eerste Wereldoorlog met alle kommer en kwel van dien. Sarah is geobsedeerd door geschiedenis. Lees verder >

Schrijfster Mirjam van der Vegt:
'Stilte is de rust van binnenuit'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het boek ‘De kracht van rust, 8 tegendraadse lessen over werk en het goede leven’, sluit naadloos aan bij de situatie waarin we allemaal zitten, toch is het niet geschreven in coronatijd. Mirjam van der Vegt schreef het en Passage Magazine sprak met haar.
Lees verder >

 

 

 

Artikelen uit Passage Magazine

Hoe houden we elkaar vast, als vasthouden niet wenselijk is?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Nog eens een op de drie Nederlanders voelt zich matig eenzaam. Eenzaamheid komt net iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, maar iets meer vrouwen geven aan zich sterk eenzaam te voelen (bron: www.eenzaam.nl). In het jaarplan van Passage is onder de noemer ‘noden van mensen’ het thema eenzaamheid opgenomen. Afdeling Appingedam heeft daar een concrete invulling aan gegeven.

Lees verder >

 

Christentherapeut Carianne Ros:
‘Liefhebben is Gods antwoord op angst’

 

 

 

 

 

 

 


 

“Voor mij staat Bijbels coachen echt gelijk aan liefhebben. In het seculiere coachen worden heel veel vragen gesteld en de ander moet met het antwoord komen. In het Bijbels coachen geloof ik dat we mogen liefhebben. Dat is een heel actief proces, waarbij ik als instrument gebruikt wil worden door de Heilige Geest om iets te mogen aanvoelen of te zeggen wat de ander nodig heeft.

Lees verder >

Predikant Almatine Leene: 'Emancipatie is een zaak van vrouwen én mannen'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Christelijke vrouwen zijn volgens mij behoorlijk geëmancipeerd. In veel kerken hebben vrouwen, ongeacht of het ambt voor hen open is of niet, steeds meer verschillende taken (die voorheen slechts aan mannen waren voorbehouden). Bijvoorbeeld het leiden van catechese, in de dienst uit de Bijbel voorlezen en vele andere dingen."

Lees verder >

Contact, ideeën en aanvragen proefnummer

 

Suggesties, ideeën en kopij kunt u sturen aan redactie@passagevrouwen.nl.
Wilt u een korte vermelding van een jubileum of jubilaris in het blad stuur dan een tekstje en een foto (in een .jpg of .png bestand, niet in een Word-bestand) naar bovenstaand mailadres. Uitgebreidere teksten plaatsen we op de Facebook-pagina van Passage. De redactie behoudt zich het recht voor kopij te wijzigen, in te korten of met opgaaf van redenen te weigeren.


Proefnummer aanvragen

Een proefnummer kunt u aanvragen bij het Passage Servicepunt: servicepunt@passagevrouwen.nl


Verschijningsdata Passage Magazine in 2022
24 maart, 9 juni, 22 september, 1 december

 

Kopij inleveren kan tot

11 februari, 29 april, 12 augustus, 21 oktober 2022

Privacyverklaring