Ga naar homepage
RSS feed
Prinsessendag 2020 - ben je erbij?


Prinsessendag 2020 - ben je erbij?

Prinsessendag 2020: Zij maakt het verschil

Van tijdelijke waardering naar duurzaam beleid

Maandag 07.09.2020, 14:00 - 16:30 uur - Locatie: Nieuwspoort, Den Haag

Volg Prinsessendag via de livestream >> 

2020 Is een bijzonder jaar — in de eerste plaats voor mensen die werkzaam zijn in de cruciale beroepen. Cruciale beroepen in de zorg, het onderwijs en de schoonmaakbranche blijken onmisbaarder dan ooit. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in die beroepen. Vooral in de lagere loonschalen, soms met flexcontracten en zzp-aanstellingen. Avond-, nacht- en weekenddiensten leveren spanning op in de werk/zorg-balans. De waardering die de afgelopen maanden klonk vanuit de samenleving is mooi, maar hoe houden we de positieve effecten uit de coronaperiode vast en vertalen we dit naar beleid? Hoe gaan we van tijdelijke waardering naar duurzaam beleid?

Deze vraag belichten we vanuit de politiek, de overheid, werkgevers, werknemers, de wetenschap en vooral vanuit vrouwen in Nederland zelf. De focus ligt op: Meer zekerheid en betere werk/zorg-verdeling voor vrouwen in de zorg. Hierin wordt ook aandacht gevraagd voor verschuivingen in werk/zorg verdeling tijdens de coronacrisis, verruiming van verlofregelingen, betaalbare en flexibele kinderopvang, en transparantie over loonverschillen.  

Dagvoorzitter Hasna El Maroudi