Ga naar homepage
RSS feed
Week van Gebed 2019

'Recht voor ogen' is dit jaar het thema van de Week van Gebed (20 tot en met 27 januari). Het thema is aangedragen door christenen uit Indonesië. Tijdens de Week van Gebed komen christenen samen om te bidden voor elkaar en de samenleving. 

Het thema sluit aan bij de oproep in het Bijbelboek Deuteronomium (16 vers 10-20) om recht te zoeken. De kerken in Indonesië hebben dit thema gekozen, omdat ze het belangrijk vinden recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor eenheid. 

Raad van Kerken en MissieNederland 
De Week van Gebed is een initaitief van De Raad van Kerken en MissieNederland. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden, blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren én tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland ongeveer 200.000 mensen meegedaan met de Week van Gebed. 

Meer informatie over de Week van Gebed is te vinden op de website: https://www.raadvankerken.nl/pagina/5124/week_van_gebed_2019