Ga naar homepage
RSS feed
Projecten Gelijke Kansen Wereldwijd
Vluchtelingenvraagstuk
Foodbattle
Materialen & Links Foodbattle

Jordanie

Passage zet zich ook internationaal in voor vrouwen. Zo zijn er bijvoorbeeld in het verleden grote geldbedragen ingezameld voor diverse water-, voedsel en organisatieversterkingsprojecten in de Fillipijnen, Sierra Leone, Costa Rica en India (zie 'Internationale projecten'). De meest recente samenwerking was met de boerinnenorganisatie Specific Union of Farmer Woman (SU) in Jordanië.

 

Ira Stam en Gijsje van der Veer reisden in juni 2013 af naar Jordanië in verband met het samenwerkingsproject van Passage met de Jordaanse boerinnenorganisatie SU. Zij vertellen over hun bevindingen:

 

Ira: “Hoewel in Jordanië iedereen wel te eten heeft, is er vooral veel sociale armoede. De boerinnenorganisatie SU heeft in Jordanië onder haar leden veel weduwen en gescheiden vrouwen. Die hebben het niet makkelijk en kunnen onze steun en ervaring goed gebruiken.
Gijsje: “De vrouwen waar wij nu mee werken zijn eigenlijk de Aletta’s Jacobsen van Jordanië. Zij trekken de kar. Zij hebben toestemming van hun familie, ouders of echtgenoot om alleen van huis te gaan. Dat hebben heel veel vrouwen nog niet.

 

Ira: “Naast plattelandsontwikkeling en economische zelfredzaamheid speelt de SU een belangrijke rol bij het bewustmaken van de rechten van vrouwen. Hoewel het in de Jordaanse wetgeving zo is geregeld dat de Jordaanse vrouw evenveel recht heeft als de man, werkt dat in de praktijk niet zo. Als er met de man iets gebeurt gaat het land en het huis vaak naar een naar bijvoorbeeld een broer, vader of zoon. De SU probeert vrouwen te wijzen op hun rechten.

 

Gijsje en Ira hebben gemerkt dat de Jordaanse vrouwen enorm leergierig zijn.
Ira: “Alles wat wij hen aanbieden aan bijvoorbeeld  leiderschapstrainingen, marketingstrategieën  en presentaties, nemen ze op als een spons. Hoewel veel vrouwen zelfs aan een universiteit hebben gestudeerd, ontbreekt het hen vooral aan praktijkervaring.

 

Achtergrondinformatie
Passage heeft samengewerkt met vrouwenorganisaties in ontwikkelingslanden. De samenwerking met de vrouwen van de plattelandsorganisatie in India ‘ Women’s Wing’ (vrouwenvleugel) is eind 2012 beëindigd. Het project is afgerond en de vrouwen kunnen verder werken op eigen kracht, De vrouwenorganisatie blijft zich ontwikkelen en is een rolmodel voor andere vrouwenorganisaties.
In 2012 is kennis gemaakt met de vrouwenorganisatie SU, Specific Union for Farmer Women in Jordanië. Een plattelandsvrouwen-organisatie in een Arabische, door mannen gedomineerde cultuur, is uniek in de wereld. Deze vrouwen hebben veel weerstand te overwinnen bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en kunnen onze steun en ervaring goed gebruiken.
In 2013 is de samenwerking tussen Passage en de SU officieel gestart en in juni hebben Ira Stam en Gijsje van der Veer een werkbezoek gebracht en trainingen en workshops gegeven over leiderschap, werken met vrijwilligers, diverse aspecten van marketing en vergadertechnieken. Dit project is in 2015 afgerond. De economische zelfstandigheid heeft bij de vrouwen van de SU hoge prioriteit. Ook zij volgden, net als de vrouwen in India, trainingen om hun zelfverbouwde groenten, kruiden en vruchten op een hygiënische manier te verwerken, aantrekkelijk te verpakken en te vermarkten. Voor deze trainingen was geld nodig. Door bijdragen van de afdelingen aan ‘Gelijke Kansen Wereldwijd’ kon Passage helpen bij de financiering.