Ga naar homepage
RSS feed
Kennismaking
Mission Statement
Landelijk bestuur
ANBI status
Dr. Albronda-van der Nagelfonds
Vacatures

ANBI status van het dr Albronda-van der Nagelfonds

Het dr. Albronda-van der Nagelfonds heeft net als Passage de ANBI-status. Het betekent dat het fonds een Algemeen Nut Beogende  Instelling is.

Het Albronda van der Nagelfonds heeft geen winstoogmerk.

Het fonds hoeft geen belasting te betalen en de sponsoren en donateurs kunnen hun giften aftrekken van de belasting.

Voor de ANBI status voldoet het fonds aan alle voorwaarden die de belastingdienst hiervoor stelt. Een van de bijbehorende verplichtingen om deze status te behouden is, dat er verschillende stukken, zoals de contactgegevens, het beleidsplan, de financiële gegevens en een activiteitenplan op internet te vinden moeten zijn. Aangezien het fonds bij Passage hoort, staat het op de website van Passage.

 

BeloningsbeleidDe bestuursleden krijgen slechts een klein vacatiegeld voor hun werk.

 

Het RSIN/fiscaal nummer: 816104517

 

Vermogen

Het kleine vermogen van het fonds is op een veilige manier belegd op diverse

bankrekeningen . Men kan over voldoende geld beschikken voor het honoreren van de aanvragen. Een deel van het geld staat voor een korte tijd vast tegen een acceptabele rente.


terug naar overzicht