Ga naar homepage
RSS feed
Winnaars 'Spirit of Winter' bekend
Terugblik schrijfworkshop Joke Verweerd
Afdeling Heerhugowaard 50 jaar
Eropuit: Stalhouderij Wouter Hazeleger
100 jaar Passage - Feest in Scharnegoutum
Kerstnummer 'In de stal' van maandblad Open Deur
Eropuit: Zweedse Kerstmarkt in de Suikerfabriek Groningen
Passage Magazine #4 uit
Christelijk vrouwenmagazine Eva deelt speciale adventpodcasts
Interview met literatuurwetenschapper Pieta van Beek
Kerstgroet
Gelukkig nieuwjaar!
Boekentip: De naaimachine
Stiltetour Ronald Koops & Mirjam van der Vegt
Jubilarissen Passage Raamsdonksveer
Week van Gebed
Rapport Oxfam Novib: '22 rijkste mannen bezitten meer dan alle vrouwen in Afrika'
CDA’er Anne Kuik stelt Kamervragen over seksuele uitbuiting in de prostitutie
Maand van de Bijbel
Kamers met Aandacht
Passage Inspiratiedag
Passage Meppel-Centrum huldigt zes leden
Feest bij Passage Langerak-Nieuwpoort
Muziek, dansen en veel gezelligheid tijdens regiodag Friesland
100-jarig bestaan Womens International Zionist Organisation (WIZO)
Zangeres en harpiste Ekaterina Levental komt met nieuwe voorstelling
Internationale Vrouwendag 11 maart in Zuiderkerk Sneek

Kamers met Aandacht
Coronavirus en activiteiten Passage


Vrouwen en armoede

Vrouwen en armoede

Amsterdam, 17 oktober 2017
Vandaag op de internationale dag voor de uitroeiing van armoede lanceert FNV Vrouw een nieuw project voor een beter armoedebeleid voor vrouwen.

FNV Vrouw is dé vakbond voor en door vrouwen en maakt zich sterk om de positie van vrouwen te verbeteren. Zo streven wij naar gelijke kansen en mogelijkheden voor vrouwen, met respect voor verschillen. FNV Vrouw richt zich op het vergroten van het economisch en sociaal kapitaal zodat vrouwen onafhankelijke keuzes kunnen maken als het gaat om arbeid, zorg, ontwikkeling en vrije tijd.

Maar waarom een armoedeproject specifiek voor vrouwen?

Uit onderzoek*1 komt naar voren dat het armoederisico met name voor vrouwen hoog is.
Het armoederisico is vooral hoog voor de 770.000 eenoudergezinnen waarvan de meerderheid een vrouw aan het hoofd heeft. De aanwezigheid van (uitsluitend) minderjarige kinderen in het huishouden blijkt samen te gaan met bijna anderhalf keer grotere kans op langdurige armoede.

Vrouwen krijgen gemiddeld 16 procent minder betaald dan mannen: vrouwen hebben vaker een onzeker contract, krijgen minder waardering en kunnen minder snel doorgroeien. Daarnaast bouwen vrouwen minder pensioen op doordat zij vanwege zwangerschap, bevalling en of de zorg voor kinderen tijdelijk of langere tijd uit de running zijn.

In Nederland zijn er 1,25 miljoen armen. Hoewel betaald werk als belangrijkste middel om uit de armoede te komen wordt gezien, vormen betaald werkenden ruim 40% van de totale groep armen.*2

Ook blijkt uit onderzoek dat er in het gemeentelijk als zowel landelijk beleid weinig aandacht is voor de positie van de vrouw en doelgroepen zoals de werkende armen of mensen met een baan in loondienst maar ook de zzp’ers en dat deze groepen nauwelijks een beroep doen op voorzieningen waar ze gezien hun inkomen wel recht op hebben. Ook is er een doelgroep die buiten de boot valt bij veel voorzieningen en dat zijn de studerende moeders die van een studiebeurs moeten zien rond te komen.*3

FNV Vrouw vind het belangrijk dat juist deze groepen betrokken worden bij het maken van beleid. Men moet vaker naar hen luisteren en zelf ervaren om te weten wat het is om rond te moeten komen van een minimuminkomen.

Met het nieuwe project ‘Beter Armoedebeleid voor Vrouwen’ willen we vrouwen empoweren om - vanuit hun eigen ervaring – met een pakket van aanbevelingen het armoedebeleid, zowel op lokaal als landelijk niveau, actief te beïnvloeden om armoede onder vrouwen (en hun kinderen) tegen te gaan. Door ervaringsdeskundigheid te betrekken bij het maken van beleid, krijgen gemeenten informatie van onderop waarmee zij beleid kunnen vorm geven die dichter bij de praktijk staat.

Ben jij een vrouw en heb je op dit moment of in het verleden te maken gehad met armoede? Sluit je dan aan! Samen staan we sterker en kunnen wij als ervaringsdeskundige het verschil gaan maken!

Neem contact op met:    tel: 06-26708735 of 020-5816398
Of kijk voor meer informatie: http://www.fnvvrouw.nl/activiteiten/beter_armoedebeleid_voor_vrouwen

 

1.        Hoff, S.,  Wildeboer Schut, J.M.,  Goderis B. & Vrooman, C. (2016) Armoede in Kaart; nieuwe SCP-reeks over armoede in Nederland. http://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/

2.         In 2009, toen de recessie in volle gang was, ging het zelfs om 48-49%. Inmiddels is dit percentage 41%.

3.        Wildeboer Schut J.M. & Hoff S. (2016) Een lang tekort. Langdurige armoede in Nederland,  SCP-publicatie 2016-6.  Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2016, ISBN 978 90 377 0782 3. Pagina 58


terug naar overzicht